DREW

Diarienummer 2018-01550
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic components and systems. Research and innovation projects 2018.

Syfte och mål

Projektets mål är att ta fram hårdvarudemostratorer för mycket bredbandiga digitala integrerade mottagare som täcker frekvensbanden 2 - 6 GHz och 6 - 18 GHz. Sådana saknas idag på marknaden och skulle vara av stor betydelse för de deltagande företagens framtida produkter - applikationer inom telekrigssystem för luft, mark och sjö samt basstationer för mobiltelefoni. Inom båda branscher finns ett behov att ersätta diskreta komponenter med högt integrerade chip där prestanda, vikt, storlek, effektförbrukning och tillförlitlighet är avgörande.

Förväntade effekter och resultat

Projektets potential finns i samverkan mellan Saab, Ericsson och Lunds Universitet, att bibehålla och utveckla spetsområdena mikroelektronik och mikrovåg i Sverige. Lovande arkitektur kommer att implementeras i avancerade SOI CMOS teknologier, vilket kommer att demonstrera möjligheter inom bandbredd, dynamik, effektförbrukning etc. i en helt integrerad mottagare i kiselbaserad teknik, där både radiofrekvensdel och AD-omvandlare ingår. De kretsar som tas fram utgör grunden i två demonstratorer, en 2-6 GHz och 6-18 GHz vars resultat skall skapa förtroende för lösningarna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet löper över 2 år och innehåller 4 huvudaktiviteter: system (1), kretsar (2), demonstratorer (3), samt projektledning och rapportering (4). Steg ett är att ta fram systemkrav på helt integrerade digitala mottagare, samt undersöka lämplig arkitektur, för att sedan ta fram kretstopologier. Dessa skall sedan implementeras och tillverkas i avancerade CMOS-processer. För demonstratorerna skall system med integrerad krets och nödvändig kring-elektronik integreras på kretskort som skall användas för mätning av RF spektrum över luft.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.