DREW

Diarienummer 2018-01550
Koordinator Saab Surveillance AB - Saab Surveillance Järfälla
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic components and systems. Research and innovation projects 2018.