DOGS-2: Digital Pathology for Optimized Gleason Score-2

Diarienummer 2018-02271
Koordinator Region Skåne - Skånes universitetssjukhus Malmö, VO Urologi
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Medtech4Health: Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2018