Distansmonitorering av kronisk sjuka patienter inom primärvården

Diarienummer
Koordinator CAPIO NÄRSJUKVÅRD AB
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4Health - samverkansprojekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Samverkansprojekt för bättre hälsa - våren 2019

Syfte och mål

Syftet är att öka patientens delaktighet i sin vård. Målet är att öka primärvårdens tillgängligheten för alla våra patienter.

Förväntade effekter och resultat

Ökad effektivisering genom att patienter som överför sina mätvärden frigör kapacitet på vårdcentralen. Ökad tillgänglighet genom att andelen besök från kronisk sjuka patienter minskas. Ökad kvalitet genom att vi får in fler mätpunkter som ger bättre grund för medicinsk bedömning. Ökad jämlikhet genom att algoritm baserad hantering av data inte stigmatiserar patienter baserad på deras ursprung, kön och ålder. Ovanstående effekter förväntas resultera i att vårdcentralen blir mer attraktiv för patienter som vill lista sig och för anställning av ny personal.

Planerat upplägg och genomförande

Projektplanering, rekrytering och anslutning av patienter maj-aug 2019. Testning av plattformen juni-aug 2019. Uppbyggnad av vårdteam under augusti 2019. Beställning av sensorer augusti 2019. Uppstart av monitorering 300 patienter 1a september 2019.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 maj 2019

Diarienummer 2019-01502

Statistik för sidan