Disruptiv GaN från Lund: Marknadsintroduktion genom pilotproduktion i ProNano

Diarienummer 2017-03934
Koordinator HEXAGEM AB - Hexagem AB, Lund
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Det övergripande målet var att förbereda vår patenterade teknik för uppskalning och pilotproduktion av kommersiellt gångbara nanotrådsbaserade GaN-substrat. Detta mål har uppnåtts och vi är nu redo att gå vidare till pilotproduktion för att möjliggöra leverans av prover till kunder och partners.

Resultat och förväntade effekter

Under projektet har vi skalat upp tekniken till en tillverkningsprocess som garanterar heltäckande formation av GaN på 2tums substrat med minimala kanteffekter och tjockleksvariation på mindre än 10%. Vi har också visat att teknologin tillåter tillverkning av storskaliga substrat med avsevärt tjockare GaN än tidigare varit möjligt.

Upplägg och genomförande

Under projektets genomförande har vi arbetat på interna processer för att bredda parameterfönster för storskalig tillverkning av industriella substrat. Samtidigt har, i direkt samarbete med våra leverantörer, mönstringen av våra växtsubstrat förbättrats med ytterligare produktionsstabilitet som resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.