Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalt förarstöd för samspel mellan fordon i gruvmiljöer

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE ICT/Interactive Piteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - 2018

Syfte och mål

Körning i underjordsgruvor är utmanande ur flera aspekter. Den teknik som vanligen används idag (radiokommunikation) kan medföra stressande, otrygga och ineffektiva transporter under jord. Projektets övergripande mål var att designa, implementera och utvärdera ett koncept för ett förarstödssystem som kan höja effektivitet och säkerhet vid körning under jord. En prototyp har tagits fram och testats i en pilotstudie i verklig kontext.

Resultat och förväntade effekter

Utöver resultatet i form av den utvecklade prototypen har kunskap genererats kring hur förarstöd bör utformas för en framtida gruvmiljö där manuellt körda fordon ska samspela med fjärrstyrda och självkörande fordon. Projektet har letts av RISE Interactive. Konsortiet har för övrigt bestått av parterna Mobilaris, Scania och Epiroc. Boliden och LKAB har varit intressenter. Projektets resultat samt det konsortium som bildats utgör en god grund för ett uppföljande FoI-projekt där systemlösningen kan utvärderas och förfinas i långtidstester i gruvmiljö.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på resultatet av genomförbarhetsstudien Navimine (finansierad av SIP PiiA) där två typer av koncept för förarstöd utvecklades och sedan utvärderades i VR-miljö. I aktuellt projekt vidareutvecklades koncepten till ett multimodalt gränssnitt som implementerades i två typer av gruvfordon. Prototypen testades av förare i Bolidens gruva i Kristineberg. Utvärderingen (intervju och enkät) visar att ett förarstöd har mycket stor potential för att höja säkerheten och effektiviteten vid körning under jord.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 januari 2020

Diarienummer 2018-04613

Statistik för sidan