Digitalisering och nya funktioner hos kraftelektroniska omvandlare i distributionsnät

Diarienummer 2018-02435
Koordinator ABB AB - ABB AB Corporate Research
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta