Digitalisering och nya funktioner hos kraftelektroniska omvandlare i distributionsnät

Diarienummer
Koordinator ABB Power Grids Sweden AB - ABB AB Corporate Research
Bidrag från Vinnova 296 101 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Projektet har behandlat det stora problematiken med implikationen av digitaliseringen för de elektroniska kraftomvandlarna och deras integration i elektriska nätverk. Projektet började undersöka inom det specifika området för elektronik, nya sätt att formulera en sådan teknisk ekonomisk ram för utvärdering av innovationsfunktioner för produkter och tjänster för eldistribusionsverksamheten. Projektet avser att bidra till att utveckla metoder och idéer för digital FoU-strategier.

Resultat och förväntade effekter

Detta arbetet har skapat en strukturerad bild av digitaliseringseffekterna på kraftelektronikomvandlaren och har öppnat vägen för nya forskningsämnen som förhoppningsvis kommer att bedrivas i framtiden genom ytterligare samarbeten och gemensamma aktiviteter. Denna insats är resultatet av en fruktbar integration av de två erfarna forskarnas idéer och erfarenheter från akademi och industri.

Upplägg och genomförande

Även med utmaningar att samla akademi och industri i positivt samarbete har projektet uppnått värdefulla resultat. Ytterligare samarbetsaktiviteter kommer att vara en spin-off av detta projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 januari 2020

Diarienummer 2018-02435

Statistik för sidan