Digitalisering och nya funktioner hos kraftelektroniska omvandlare i distributionsnät

Diarienummer
Koordinator ABB AB - ABB AB Corporate Research
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Forskningen fokuserar på att undersöka och kvalificera innovativa funktionaliteter som kraftelektroniksystem kan tillföra till eldistributionsnätet genom att utnyttja den kommande digitaliseringen av elektriska infrastrukturer. Noggrannare mätsystem kombinerat med networking systems kan här möjliggöra nya tjänster. Kvalificeringen av sådana funktioner och de relaterade tekniska lösningarna kommer att baseras på kriterier som förväntad tillförlitlighet, komplexitet, kostnad, prestanda osv.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att fokusera på tekniska utvärderingar av möjliga tillämpningar och undersökningar av tillämpningsscenarion, som kan peka på vinster och risker för en industriell tillämpning och TRL-utveckling av desamma. Forskningsresultaten kommer att publiceras i internationella, peer-reviewade tidskrifter och i konferenshandlingar.

Planerat upplägg och genomförande

Forsknings- och spridningsverksamheten innefattar identifiering och preliminär utformning av tekniska lösningar för användning av inbyggda mätsystem och networking technologies i elektroniska omvandlare. Forskningen kommer att genomföras i tätt samarbete mellan de deltagande partner och även utvärderas för eventuell industriell användning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.