Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av process för värmebehandling av stål

Diarienummer
Koordinator Ferritico AB
Bidrag från Vinnova 1 397 000 kronor
Projektets löptid november 2020 - november 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2020

Syfte och mål

Målet med projektet är att minska behovet av omfattande experimentell testning inom värmebehandling av stål och bidra till övergången till en effektiv, digital och datadriven arbetsmetod, vilket innebär minskade kostnader och ledtider för utveckling och tillverkning av stål.

Förväntade effekter och resultat

Projektet möjliggör för stålutvecklare- och tillverkare att optimera sina produkter ytterligare utifrån tilltänkt användningsområde. Produkternas livslängd och funktion i den slutgiltiga applikationen kan därmed förbättrats med en mer hållbar och konkurrenskraftig industri som resultat.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utvecklar två maskininlärningsbaserade moduler för prediktion av processparametrar inom värmebehandling. Till grund för utvecklingen görs en marknadsanalys baserat på kvantitativa och kvalitativa studier av industrins behov av prediktionsmjukvara för värmebehandlingsprocessen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juni 2021

Diarienummer 2020-02850

Statistik för sidan