Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital stadsutveckling - campus Skellefteå

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 9 666 742 kronor
Projektets löptid augusti 2022 - juli 2025
Status Pågående
Utlysning Avancerad och innovativ digitalisering
Ansökningsomgång Avancerad och innovativ digitalisering 2022

Syfte och mål

Projektet bidrar till nästa generations energy management-system med AI-baserade simuleringsverktyg och digitala tvillingar, genom att kombinera tillämpad forskning inom akademin med ett banbrytande utvecklings- och innovationsarbete hos företag som tillgodoser fastighetsbranschens framtida behov av energieffektiviseringsåtgärder, implementering av nya laster, energilager och lokal energiproduktion.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till nästa generations energy management-system med nya AI-baserade algortimer och digitala tvillingar, vilket förväntas leda till ett mera hållbart och motståndskraftigt energisystem. Deltagande parter kommer att få en konkurrensfördel genom att vara med och tidigt driva utvecklingen samt visa upp lösningar i en demonstratormiljö i världsklass. Svensk attraktionskraft när det gäller forsknings- och innovationsinvesteringar inom energy managemetn-området förväntas stärkas och svensk industris konkurrenskraft förbättras.

Planerat upplägg och genomförande

Parterna inkluderar ett universitet, ett energiföretag, en fastighetsägare och ett globalt teknikbolag inom automation, elektrifiering och digitalisering. Projektet kommer tillsammans att samla in krav, designa ett innovativt energy management-system inkluderande nya AI-baserade algoritmer och en digital tvilling, implementera mjukvara och andra artefakter samt demonstrera lösningarna i en verklig miljö vid Campus Skellefteå. Förväntade effekter och resultat inkluderar ett mera hållbart och motståndskraftigt energisystem samt en demonstratormiljö i världsklass.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 november 2022

Diarienummer 2022-01188

Statistik för sidan