Digital plattform för multiparametriska diagnostiska tester steg 2

Diarienummer 2018-03182
Koordinator Oncoalgorithms AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups Step 2 autumn 2018

Syfte och mål

OncoAlgorithms affärsidé är att accelerera transitionen av multiparametriska diagnostiska tester (MPDTs) från forskning till klinisk användning för att ge snabbare access till avancerad diagnostik för patienter och ökade intäkter för laboratorier. I steg 2-projektet har vi tre målsättningar: Utredning av tekniska och designmässiga förutsättningar för nya MPDTs. Undersökning och utveckling av produktionsmetoder för kontrollprover/proteinstandarder. Kvalitetssäkring och framtagande av underlag för certifiering enligt ISO 13485.

Förväntade effekter och resultat

Detta steg2 projekt ska bygga grunden för produktens skalbarhet genom att utreda hur nya MPDT adderas till portalen, ska utveckla intrikata kontrollprover på ett sätt som ger unikt mervärde för kunderna samt skapa det kvalitetssystem inom vilket verksamheten drivs. Med det kommer företaget att ha förutsättningar att agera kraftfullt inom MPDT samhället.

Planerat upplägg och genomförande

Vi utreder hur tre i förhand utvalda och i sig ganska olika nya MPDT skulle kunna adderas till portalen utan att påverka legala strukturer och följsamhet till standarder. För kontrollproverna så ska vi utreda kombinationen av multiparametrisk design och statistisk monitorering inom ramen för STHLM3, och kvalitetslednings-system bygger vi med implementation i fokus.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.