Design och materialprestanda för lättvikt vid pulverbäddbaserad additiv tillverkning

Diarienummer 2018-00798
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 650 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material