Design och materialprestanda för lättvikt vid pulverbäddbaserad additiv tillverkning

Diarienummer 2018-00798
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 650 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Towards a world leading position in additive manufacturing for metallic materials.

Syfte och mål

Kontroll av lokal mikrostruktur, väggtjocklek och egenskaper är centrala för att skapa lättviktslösningar med additiv tillverkning genom lasersmältning i pulverbädd. Projektet syftar till att klarlägga gränserna för design när det gäller dessa aspekter. I angreppssättet ingår att först printa och utvärdera designade geometrier med avseende på mikrostruktur (lokal och global) och mekaniska egenskaper. I nästa steg tillverkas fysiska demonstratorer där inverkan av lokal mikrostruktur, väggtjocklek, orientering och ytegenskaper kontrolleras och utvärderas.

Förväntade effekter och resultat

Kontroll av lokal mikrostruktur, väggtjocklek och ytegenskaper är centrala för att skapa lättviktslösningar genom additiv tillverkning. Designstrategier är idag här inte fullt utvecklade. Projektet förväntas därmed bidra med ny kunskap av central betydelse för att kunna realisera robusta och högpresterande lättviktslösningar och nya AM-tillämpningar. Projektet bidrar även till ökad kunskap om egenskaper och producerbarhet för material (316L, Ni-legering, Al-legering) där pulver- och materiallösningar kan realiseras för industriell användning och implementering.

Planerat upplägg och genomförande

I angreppsättet för projektet ingår att först printa och utvärdera designade provgeometrier och kartlägga mikrostruktur (lokal och global) och mekaniska egenskaper. I nästa steg ingår att tillverka fysiska demonstratorer där kunskapen om inverkan av lokal mikrostruktur, väggtjocklek, orientering och ytegenskaper kontrolleras och utvärderas. I projektet samverkar tre forskningsutförare med möjligheter att printa samtliga AM-material i sina maskiner och utvärdera dessa, en pulvertillverkare och tre kvalificerade slutintressenter av AM-produkter.

Externa länkar

Projektreferat www.metalliskamaterial.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.