Design av ett neuron-likt minne

Diarienummer 2018-00949
Koordinator Xenergic AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018