Design av en högpresterande amorf legering för additiv tillverkning

Diarienummer 2018-00815
Koordinator QuesTek Europe AB
Bidrag från Vinnova 2 712 139 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Towards a world leading position in additive manufacturing for metallic materials.

Syfte och mål

Projektet kommer att kombinera CALPHAD- och ICME-baserad modellering med SLM-processoptimering i syfte att utveckla helt nya ferromagnetiska bulkmetallglas (BMG) skräddarsydda för additiv tillverkning (AM). Tidigare arbete av Exmet med Zr-baserade BMGs har redan kommersialiserats. För en lyckad kommersialisering av Fe-baserade BMGs krävs dock ytterligare arbete med att optimera legeringen ur processynpunkt.

Förväntade effekter och resultat

I det här projektet kommer ICME-modellerna att användas och utvecklas för att designa färdiga ferromagnetiska BMG som förbättrar sprickmotstånd och porositet av tryckta komponenter. En framgångsrik utveckling av Fe-baserade BMG-produkter skulle stärka den svenska materialindustrins konkurrenskraft genom tillgången på värdehöjande, kostnadseffektiva produkter och genom ökad efterfrågan på järnbaserat metallpulver. Dessutom skulle AM-anpassade ICME-modeller kunna tillämpas inom en mängd materialrelaterade utmaningar inom AM.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer QuesTek Europe AB, ledande inom ICME, att samarbeta med Exmet AB, ledande inom AM-processutveckling av BMG, för att skapa nya BMG-legeringar. Med hjälp av QuesTeks Materials by Design®-metodik kommer nya legeringssammansättningar identifieras. Målsättningen är att finna en god kombination av mekaniska och magnetiska egenskaper samt optimera legeringen ur processynpunkt. SLM-processoptimering och tillverkning av cm-stora provkroppar kommer att utföras av Exmet AB.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.