Design av en högpresterande amorf legering för additiv tillverkning

Diarienummer 2018-00815
Koordinator QuesTek Europe AB
Bidrag från Vinnova 2 712 139 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material

Syfte och mål

Projektet kommer att kombinera CALPHAD- och ICME-baserad modellering med SLM-processoptimering i syfte att utveckla helt nya ferromagnetiska bulkmetallglas (BMG) skräddarsydda för additiv tillverkning (AM). Tidigare arbete av Exmet med Zr-baserade BMGs har redan kommersialiserats. För en lyckad kommersialisering av Fe-baserade BMGs krävs dock ytterligare arbete med att optimera legeringen ur processynpunkt.

Förväntade effekter och resultat

I det här projektet kommer ICME-modellerna att användas och utvecklas för att designa färdiga ferromagnetiska BMG som förbättrar sprickmotstånd och porositet av tryckta komponenter. En framgångsrik utveckling av Fe-baserade BMG-produkter skulle stärka den svenska materialindustrins konkurrenskraft genom tillgången på värdehöjande, kostnadseffektiva produkter och genom ökad efterfrågan på järnbaserat metallpulver. Dessutom skulle AM-anpassade ICME-modeller kunna tillämpas inom en mängd materialrelaterade utmaningar inom AM.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer QuesTek Europe AB, ledande inom ICME, att samarbeta med Exmet AB, ledande inom AM-processutveckling av BMG, för att skapa nya BMG-legeringar. Med hjälp av QuesTeks Materials by Design®-metodik kommer nya legeringssammansättningar identifieras. Målsättningen är att finna en god kombination av mekaniska och magnetiska egenskaper samt optimera legeringen ur processynpunkt. SLM-processoptimering och tillverkning av cm-stora provkroppar kommer att utföras av Exmet AB.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.