Design & 3D-placering av informations- & varningsljud för ökad säkerhet & komfort samt förstärkning av varumärke

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94751, HMI Attributes & Concept
Bidrag från Vinnova 7 028 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - juli 2016
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2011-04459sv.pdf (pdf, 324 kB)

Syfte och mål

För att minska den mentala belastningen på en bilförare kan information ges som en kombination av visuella, auditiva och haptiska signaler. Målet i projektet har varit att studera hur design av varningsljud och spatial placering av ljud påverkar bilkörningen, effektiviteten av säkerhetssystem och förarens förmåga att utföra sekundära uppgifter. Genomförda studier visar på hur spatial placering av ljud påverkar säkerhet, prestationer på körning och sekundäruppgifter. Metoder och strategier för design av förarstödjande och kundtillfredsställande ljud i bil har utvecklats.

Resultat och förväntade effekter

Studierna i projektet har bekräftat att placering av ljud påverkar körprestation genom att dra uppmärksamhet till sig. Fördelar kan uppnås med väl vald placering av förarstödjande ljud och eftersom rent visuella signaler lätt kan missas av föraren är det att rekommendera att kombinera dem med ljud och/eller vibrationer. Projektet har också lagt grunden till metoder och strategier för design av förarstödjande ljud och en ljudutvecklingsprocess som beaktar aspekter gällande HMI, teknik och varumärke.

Upplägg och genomförande

Projektet har inkluderat ett flertal experimentella studier genomförda i labmiljö, i simulerad bilmiljö och i verklig bil, samt studier där man mött kunder på deras hemmamarknader. Det hade varit intressant att vidare studera effekterna av 3D-ljud i en verklig kontext.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Diarienummer 2011-04459

Statistik för sidan