Datadriven hantering av produktionsstörningar (D3H)

Diarienummer 2018-01590
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Produktion2030, Call for Cost-Effective Automation

Syfte och mål

Produktionsstörningar resulterar i höga kostnader och effektivitetsförluster inom automatiserade produktionssystem (studier uppskattar 106 miljarder kronor varje år i svensk tillverkningsindustri). D3H-projektet syftar därför till att digitalisera etablerade störningshanteringsverktyg (DHV) genom att göra dem datadrivna och därmed mer effektiva. Projektet kommer således att utveckla datadrivet beslutsunderlag, som en viktig del av Smart Maintenance, och stötta implementeringen i svensk tillverkningsindustri med fokus på små och medelstora företag (SMF).

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter av D3H inkluderar: minskad störningsfrekvens, ökad Overall Equipment Effectiveness (OEE), ökad resurseffektivitet och bättre möjligheter till kostnadseffektiv automation. Ökat samarbete företag emellan samt mellan industri, institut och akademi står också i fokus för att underlätta utveckling och implementation av Smart Maintenance.

Planerat upplägg och genomförande

De digitaliserade störningshanteringsverktygen som utvecklas i D3H implementeras på sex företag och effekterna på olika störningsmönster mätas. Projektet kommer också att utveckla förbättringstjänster kopplade till verktygen. Resultaten sprids genom teknikworkshops och utveckling av digitaliserade inlärningsmoduler, inspirerade av MOOCs. Modulerna erbjuds sedan via utbildningsplattformar, så som Civilingenjör 4.0. D3H samlar ett tvärvetenskapligt team som kombinerar underhållserfarenhet från tillverkningsföretag och expertis inom datavetenskap.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.