COBRA - Kompetens Mässing

Diarienummer 2018-00793
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 611 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Framtidens kompetensförsörjning i metallindustrin

Syfte och mål

Inom mässingsindustrin pågår ett skifte från blyade till blyfria legeringar. Skiftet kräver både en bred och djup teknisk kunskap hos företagen. Syftet med projektet är att ta ett samlat grepp om utbildningsmaterial med fokus på det akuta behovet från den svenska mässingsindustrin. Målet är att framställa ett modernt målgruppsanpassat utbildningsmaterial bestående av en ”Grundkurs utbildningspaket Mässing” samt fakta-/ utbildningsmaterial inom utvalda tekniska ämnesområden. I de senare kommer olika fördjupningsnivåer att erbjudas beroende på behov.

Förväntade effekter och resultat

Projektets insatser i utvecklingen av ett nytt utbildningsmaterial och presenterade workshops bidrar till mässings- och metallindustrins arbete med långsiktig kompetensförsörjning. Genom att göra materialet lätt att uppdatera med nya forskningsrön och senaste teknikutvecklingen blir materialet en uthållig kanal för att sprida resultat från projekt och aktiviteter som pågår inom mässingsbranschen. Detta bidrar till långsiktig kompetensuppbyggnad och möjlighet för företagen att anpassa sig till de nya förutsättningarna när blyade legeringar ska ersättas med blyfria.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas av Swerea i samarbete med Lunds universitet och 7 mässingsföretag och kommer att organiseras i 4 olika arbetspaket: AP1 Behovsinventering och kartläggning. AP2 Framtagning utbildningspaket Mässing och utvalda moduler. AP3 Utprovning av materialet hos projektparter. AP4 Projektledning och kunskapsspridning. Det pedagogiska upplägget som tagits fram inom projektet Metallkompetens kommer att användas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.