Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

COBRA - Kompetens Mässing

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 611 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Framtidens kompetensförsörjning i metallindustrin

Syfte och mål

Det övergripande målet i projektet har varit att ta fram ett nytt utbildningsmaterial för mässing inom utvalda ämnesområden (Metallografi, Värmebehandling, Regler och krav, Hållbarhet, Varmpressning, Gjutning, Skärande bearbetning, Korrosion), enligt en prioritering gjort tillsammans med projektets parter. Detta har sedan lagts in i en mobil app, och dels finns ett grundläggande paket, ”Mässing Basfakta”, anpassat för t. ex. nyanställda eller gymnasier, samt ”Mässing Fördjupning” som går in mer i detalj på olika specialområden och även indikerar olika kunskapsnivåer.

Resultat och förväntade effekter

Materialet som tagits fram adresserar ett efterfrågat behov kring kunskap om mässing, såväl gällande materialet som produktion och användning. Att presentera texten i en app är en ny approach och genom att den är gratis bidrar den till spridningen av kunskap inom metaller och för att skapa ett ökat intresse för området. Approachen med en app bidrar också till att textmaterialet kan anses såväl modernt och tilltalande som lättanvänt och flexibelt.

Upplägg och genomförande

Genom intervjuer med representanter från de deltagande företagen har projektet fått input gällande såväl innehåll som pedagogiskt upplägg, vilket gjort arbetet med att skriva materialet mycket tydligare. Analysen bekräftade också att mycket av dagens lärande inom området sker från person till person, och att behovet av skrivet material är stort. Själva modulerna skrevs av olika ämnesspecialister, granskades redaktionellt och innehållsmässigt av medverkande parter, samt testades genom utbildningar hos företag. På det stora hela var det en mycket positiv respons.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 februari 2020

Diarienummer 2018-00793

Statistik för sidan