Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Centrum för III-Nitrid teknologi (C3NiT)

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 29 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

C3NiT är ett samarbetsprojekt där deltagarna utför forskning för att öka nyttjandegraden av resultaten. I C3NiT stimuleras det Industri-Akademiska klustret att generera innovationer inom högfrekvens och kraftelektronik baserat på grupp III-Nitrider som adresserar viktiga globala utmaningar som utsläpp av växthusgaser samt vårt ökande beroende av mobil data. Målen är att öka kapaciteten och effektiviteten inom kommunikation, sensorer och kraftsystem som är viktiga för svensk konkurrenskraft.

Förväntade effekter och resultat

C3NiT förväntas stärka det svenska Industri-Akademiska klustret inom grupp III-Nitrider genom ett mer effektivt samarbete och genom att attrahera nya industriella medlemmar. Vi förväntar oss identifiera nya applikationsområden där grupp III-N elektronik kan användas samt att främja mobilitet mellan industri och akademi. Kunskapsöverföring av grupp III-N teknologi kommer att accelereras och säkerställas genom tillväxt av den svenska och europeiska försörjningskedjan.

Planerat upplägg och genomförande

Vi skall utveckla teknologi för materialtillväxt, komponenttillverkning samt karakterisering på LiU och Chalmers för att stödja relevanta industriella samarbeten. Det existerande innovationssystemen på universiteten kommer att användas för att accelerera kunskapsöverföring till de industriella deltagarna. Mobilitet mellan industri och akademi skall stärkas genom längre vistelser, gästföreläsningar och handledning och nya samarbetspartners skall attraheras via forskningsprojekt i centret.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05190

Statistik för sidan