CellNova - ett VINNOVA centrum för utveckling och produktion av nästa generations biologiska läkemedel

Diarienummer 2017-02105
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Avdelningen för proteomik
Bidrag från Vinnova 40 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Centrum biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Center Biologics 2017

Syfte och mål

Det långsiktiga målet för det nya VINNOVA-centret, CellNova, är att bli ett av världens ledande centra för utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Detta kommer att uppnås genom att utnyttja de kompetenser och resurser som har gemensamt har byggts upp av de huvudsökande. Centret kommer att fokusera på fyra breda forskningsprogramområden, var och en med tydligt beskrivna projektplaner som definierats tillsammans med deltagande industriparter.

Förväntade effekter och resultat

Centrets vision är att bli ett av de ledande akademiska centra i världen för utveckling av produktion av biologiska läkemedel. På medellång sikt (sex år) strävar vi efter att ha nya jäst- och däggdjursceller med hög proteinproduktion, nya läkemedelskandidater och en världsunik resurs av renade mänskliga proteiner. På lång sikt ser vi centret som en grund för protein- och cellvetenskaplig forskning som kommer att skapa stora möjligheter att bygga upp starka forskningsgrupper utifrån de yngre forskarna i centret.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningen kommer att genomföras i fyra olika program. De första två involverar utveckling av nya celler (jäst och CHO) för produktion av proteiner,. Detta görs genom att kombinera genomik, transkriptomik och proteomik med bioinformatik och systembiologi. Det tredje programmet kommer att fokusera på produktion av världens största proteinbibliotek. Denna resurs kommer att användas för läkemedelsutveckling. Slutligen kommer det, i det fjärde programmet, att skapas biologiska läkemedel baserade på en kombination av antikroppar och små affinitetsproteiner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.