Blockkedja för CE-märkning

Diarienummer
Koordinator CECHECK AB
Bidrag från Vinnova 1 293 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Identitet respektive blockkedjor

Syfte och mål

Idag är CE-märkning till stor del en självdeklaration, där företag certifierar sig själva. Genom att introducera blockkedja kan CE-märkningen bli validerbar även utan ett centralt registreringsorgan. Målet med projektet är att utveckla en prototyp av en blockkedjeverifierad CE-märkningsprocess. Affärsvärde och en skalbar affärsmodell ska utvärderas och utvecklas.

Förväntade effekter och resultat

Att införa blockkedja för CE-märkning skulle göra CE-märkningen mer tillförlitlig då enskilda individer, företag, samt myndigheter enkelt kan validera informationen i CE-märkningen och tryggt veta att märkningen är genomförd såsom utlovat. Projektet ska göra att CE-märkningen inte bara är information utan säker och spårbar information. Vi hoppas att detta ska lägga grunden till en ny branschstandard för digital produktsäkerhetsmärkning, så som CE-märket.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets genomförande Marknadsundersökning av samhällsnytta, Juli 2019 - Augusti 2019 Ta fram utvecklingsplan, Augusti - September 2019 Utveckla första proof-of-concept, September - Oktober 2019 Utvärdering av proof-of-concept, September - Oktober 2019 Skapa prototyp enligt återkoppling, November - Februari 2020 Validering av prototypen, November 2020 - Februari 2020 Marknadsundersökning av konsument-, industri-, samt samhällsnytta, April 2020 - Maj 2020 Utveckling av skalbar affärsmodell, April - Juni 2020

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2020

Diarienummer 2019-02791

Statistik för sidan