Blockchainbaserad batteri verifikation

Diarienummer
Koordinator EVLedger AB
Bidrag från Vinnova 1 985 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Identitet respektive blockkedjor

Syfte och mål

Projektet ämnar att utveckla ett verktyg baserat på blockkedjeteknik som kan verifiera batteridata på ett transparent sätt, utan krav på annan tillit mellan parter. Detta öppnar möjligheten för utveckling av bland annat handelsplattformar som tillhandahåller information om prestanda och värde hos individuella litiumjonceller i batteripack. I dagens andrahandsmarknad av batterier finns det problem med tillit och tillgång till kvalitativ, verifierbar historik från produkterna - ett marknadsproblem detta projekt ämnar att lösa.

Förväntade effekter och resultat

EVLedger tillsammans med RGNT och Paradisenergi ämnar att genom detta projekt visa hur blockchaintekniken kan lösa tillitsproblem i batterihandelssektorn samt identifiera och undersöka vilka djupare problemställningar som måste tas hänsyn till. Den mjukvara som utvecklas under projektet kommer också att ligga som grund för företagets vidare utveckling av verktyget.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ämnar att utveckla en första prototyp av systemet samt att installera detta i projektparternas produkter. EVLedger kommer att koordinera utvecklingsabetet och tillsammans med projektparterna inför och under varje iteration uppdatera krav och behov, samt efter varje iteration ge feedback. Under utvecklingen tas också hänsyn till marknadens utveckling då denna prototyp ligger till grund för framtida handelssystem.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 mars 2020

Diarienummer 2019-02795

Statistik för sidan