BiodiverCity fas B

Diarienummer
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 9 995 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Syfte och mål var gemensamma i ansökan: -öka den urbana biologiska mångfalden genom produkter, tjänster och processer för grönare städer - Skapa permanent demonstration för spridning av gröna lösningar Måluppfyllelsen är mycket hög. Vi har gemensamt byggt ca 27 innovativa gröna lösningar, som alla bidrar till den urbana biologiska mångfalden och som bygger på produkter, tjänster och processer för grönare städer. Tillsammans utgör de en permanent demonstration för gröna lösningar som visas upp för potentiella kunder genom technical visits.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten överstiger förväntningarna då de flesta gröna lösningarna kunde realiseras i skarpt läge och inte bara påbörjats såsom angavs i ansökan. även innovationsupphandling har testats för att nå målet om realiserade test beds. Huruvida lösningarna är långsiktigt hållbara och förvaltningsmässigt resurseffektiva med stabila växtförutsättningar återstår att bevisa, då den relativt korta projekttiden inte medgivit omfattande utvärderingar.

Upplägg och genomförande

Arbetet har i stor utsträckning genomförts i de sex arbetsgrupperna som tillsammans tagit fram de gröna lösningarna inom områdena gröna tak, gröna fasader, träd i gata, tredimensionell grönska, mobila växtsystem och urbana biotoper. Arbetsgrupperna har varit sammansatt av olika kompetenser och yrkeskategorier som tillsammans har kunna lösa de frågeställningar av olika karaktär som uppstått i och med att de lösningar som testats är nyskapande och inte har testats i Sverige tidigare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01165

Statistik för sidan