BioBlade - Utvärdering av naturfiberförstärkt komposit för tillämpning i vindkraftsblad

Diarienummer
Koordinator TRIFILON AB
Bidrag från Vinnova 50 557 kronor
Projektets löptid september 2015 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation vt 2015

Syfte och mål

Målet med det här projektet är att undersöka om naturliga fibrer, i det här fallet hampa basfibrer, kan användas för att skapa en miljövänlig, bio-baserad komposit för användning i blad till vindturbiner. Mer specifikt så vill vi med det här projektet undersöka om hampa fibrer kan användas som ett alternativ till glasfibrer och också som ett komplement till existerande kolfiberlaminat i vindturbin applikationer. Tidiga resultat visar att det är helt nödvändigt att skapa en bra fiber-matris fästning för att skapa hög presterande delar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet slutfördes inte vid denna tidpunkt så det är i nuläget svårt att utvärdera det slutgiltiga resultatet och effekterna. För nuvarande behövs ytterligare forskning om fiber-matris kopplingar och den kemiska sammansättningen av naturliga fibrer. Detta är dessvärre utanför ramarna för det här lilla projektet. Förhoppningsvis kan det här projektet främja användandet av naturliga fibrer, särskilt hampa, i högpresterande komposit applikationer såsom vindturbin blad.

Upplägg och genomförande

För nuvarande är det svårt att fullt ut bedöma utformningen och implementeringen av projektet eftersom det fortfarande pågår. Den ursprungliga tidsplanen var på sex månader då vi underskattade hur lång tid de initiala testerna och utvecklandet av prototyper med underleverantören för produktionen skulle ta. Sett i backspegeln så skulle det ha varit bättre att begränsa projektet till en mindre komponent eller fokusera på en lab scale testing av olika komposit laminat som sedan hade kunnat bli virtuellt modellerade i en större applikation såsom ett vindturbin blad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01361

Statistik för sidan