Barriärbestrykning av grafen för pappersförpackningar

Diarienummer 2016-01658
Koordinator BILLERUDKORSNÄS AKTIEBOLAG (PUBL) - BillerudKorsnäs Frövi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2016

Syfte och mål

Det övergripande målet var att utveckla nya material lämpliga för pappersförpackningar genom att framställa en heltäckande grafenfilm på kartong med förbättrad adhesion, elektrisk ledningsförmåga och förbättrade barriäregenskaper. På det hela taget lyckades vi uppfylla detta mål.

Resultat och förväntade effekter

Vattenbaserade grafendispersioner av hög koncentration tillverkades. Grafenbestruken kartong uppvisade lägre vattenångtransmission jämfört med bestruken kartong utan grafen. Den elektriska ledningsförmågan låg i nivå med den hos liknande prover från tidigare försök.

Upplägg och genomförande

Vi tillämpade följande upplägg: a) karakterisering av flera kommersiellt tillgängliga grafenkvaliteter samt val av lämpligt startmaterial; b) utveckling av stabila grafendispersioner av hög kvalitet genom optimering av formulering och dispersionsprocess; c) tillverkning av kartongprover bestrukna med grafendispersion; d) utvärdering av barriär- och elektriska egenskaper hos de bestrukna proverna. Vi anser att vårt upplägg var framgångsrikt, och att vårt proof of concept - de bestrukna kartongproverna - uppvisar lovande egenskaper för framtida utvecklingsarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.