Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatiserad lastning och dumpning för ökad effektivitet (ALDEE)

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - EISLAB
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - juni 2022
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation, våren 2019

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka effektiviteten i lastnings- och lossningsprocesserna i byggprojekt med hjälp av maskininlärningsmetoder. Ett mål är att förbättra en automatisk grävningsfunktion för att förbättra effektiviteten i lastningsprocessen. För att öka effektiviteten i den kompletta lastnings- och lossningsprocessen har projektet därtill som mål att utveckla automatiserade funktioner för att identifiera och närma sig lastbilar samt dumpa material på lastmottagare.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten från projektet kommer att användas av Volvo CE för att stärka kapaciteten att utveckla och testa nya funktioner för förarsupport samt for halvautonoma och helt autonoma hjullastare. I synnerhet kommer förmågan och kapaciteten att införa funktioner baserade på maskininlärning stärkas både genom ökad kunskap inom företaget och genom utveckling av nya konceptlösningar. Projektet syftar till att leverera metoder och stödja programvara som möjliggör användning av datorseende med entreprenadmaskiner för deras typiska användningsområden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är organiserat i fem arbetspaket (WP) där WP 1 omfattar projektledning och spridning av resultat samt samordning inom Volvo CE (VCE). WP 2 under ledning av LTU handlar om automatiserade grävnings- och dumpningslösningar, medan WP 3, som leds av VCE, tar hand om systemutveckling, testning och demonstrationer. Slutligen fokuserar WP 4 på att analysera, utvärdera och dokumentera och leds av LTU. Projektet kommer att ha en referensgrupp med en representant från Volvo CE och en från LTU. Referensgruppen informeras vid alla milstolpar för dem att ge feedback om arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 oktober 2019

Diarienummer 2019-03073

Statistik för sidan