Automatiserad kvalitetskontroll av pressgjutna och varmpressade metallkomponenter

Diarienummer 2018-03905
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 1 390 909 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång 2018-02825-en

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla smarta, flexibla och användarvänliga kamerasystem som klarar av att detektera ytliggande defekter, som till exempel ytporer, på pressgjutna och varmpressade metallkomponenter. Mjukvararorna hos de system som utvecklas i detta projekt bygger på maskininlärningsalgoritmer. Målet är att ta fram lösningar som i teknikmognadsgrad ligger nära en möjlig implementering på pressgjuterier och varmpressningsföretag.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är att minst en feltyp på minst en artikel från varje medverkande metallförädlingsföretag skall kunna detekteras med god träffsäkerhet under varierande förhållanden (olika ljusstyrka, vinkel på artikeln etc.) av minst ett av de kamerasystem som utvecklas i projektet. På kort sikt blir effekten att metallförädlingsindustrin inser potentialen i AI-baserad kvalitetsavsyning. På lång sikt förväntas smarta kameror ingå i kraftfulla, automatiska produktionsstyrningssystem som leder till avsevärt minskad åtgång av energi och resurser och därmed minskad miljöpåverkan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består huvudsakligen av två steg. I det första steget byggs en testbädd upp hos Swerea SWECAST, där två kameraföretag under produktionslika förhållanden kan samla in bilddata och testa sina system. Ett tredje system baserat på billiga webkameror och öppen källkod kommer även att utvecklas och provas i denna testbädd. Det sistnämnda systemet tas fram av RISE SICS, med viss guidning av Högskolan i Skövde som i ett parallellt löpande projekt utvecklar ett liknande system för andra branscher. I det andra steget körs tester i skarpa produktionslinjer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.