Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatiserad krydd- och grönsaksodling som inredningsprodukt för kontor och offentliga miljöer

Diarienummer
Koordinator Sustainable Innovation of Scandinavia AB - DoSpace - Mjärdevi Science Park
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Det stora syftet var att realisera den enorma potential vi hade identifierat. Genom att ta fram en fysisk prototyp var planen att det skulle leda till att intresse konkretiserades och mynnade ut i anskaffade kunder. Det känns riktigt bra att idag konstatera att utfallet överensstämde med vår plan. Att vi numera har en fysisk prototyp att visa upp har hjälpt oss visa våra intressenter att vi är på allvar - vilket inte är det lättaste när man är en liten startup utan så mycket historik att peka på. Målet har jag skrivit om tidigare, men det har vi uppfyllt väl.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektplanen skrev vi att resultatet skulle vara en färdig prototyp och att förväntade effekter att vara redo att producera en första serie, samt kunna flytta fokus till uppskalning i produktion. Detta utfall stämmer väl överens med planen, vi har en färdig prototyp, har konkretiserat kundintresset och kan gå till produktion som planerat. Nu kan vi börja fokusera på det produktionstekniska, vi har knutit till oss partners som är optimala för små serier (20-30 st/runda) - och nu väntar nästa fas; att skala upp produktionen (100+ enheter/runda) så att vi kan få god tillväxt i företaget.

Upplägg och genomförande

Planen var att utforma en prototyp samt testa, validera och CE-märka produkten. Parallellt med det skulle vi jobba med affärsmodellering för en första serie. Denna plan har vi följt väl, och slutfört alla delaktiviteter förutom CE-märkningen (vilken dock är påbörjad och under kontroll). Tidsmässigt var vi lite väl optimistiska - ledtiden för leveranserna till prototypen underskattades - av denna anledning flyttade vi fram projektslutet från oktober till januari. Annars har det gått helt enligt plan - och har även byggt upp ett riktigt bra ekosystem för produktion av mindre serier.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-00981

Statistik för sidan