Automatiserad krydd- och grönsaksodling som inredningsprodukt för kontor och offentliga miljöer

Diarienummer 2018-00981
Koordinator Sustainable Innovation of Scandinavia AB - DoSpace - Mjärdevi Science Park
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet är att göra vår nya produkt Vimur redo för marknaden, innefattande att bygga prototyp, testa, verifiera och slutligen CE-märka produkten samt definiera produktion- och logistikkedja och utreda affärsmodell och säljkanaler. Målet är att vid slutet av projektet kunna göra en första produktionsserie á ca 20 enheter av vår nya produkt Vimur. Konceptet ska vara färdigställt och processer för produktion, logistik och försäljning ska vara etablerade.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt är att vi har en färdigutvecklad produkt och kan sälja en första serie av den, samt ha etablerade processer för produktion och distribution. Vi ska kunna lägga mer vikt på tillväxt och att skala upp produktion, än på att utveckla produkten. Resultatet kommer att vara en fullskalig prototyp som är testad och verifierad och redo att gå till produktion, samt en produktionsplan som definierar tillverkningskedjan, kostnader och intäkter för den första serien.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget för produktorienterade aktiviteter: 1) Bygga prototyp baserat på den digitala prototyp vi har tagit fram 2) Testa och validera hur prototypen fungerar, tekniskt och användarmässigt över tid. Först test in-house och sedan test och validering i en kundkontext 3) CE-märkning av produkten Parallellt kommer kostnadskalkylering, affärsmodellering samt upprättande av produktions- och logistiknätverk utföras inför den första produktionsserien.

Externa länkar

Vi är under namnbyte till "Vissheim" - samma org.nr etc men snart ny hemsideadress (www.vissheim.com)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.