Automation för Reparation och Återtillverkning

Diarienummer 2018-01591
Koordinator Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 4 589 405 kronor
Projektets löptid april 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt för kostnadseffektiv automatisering