Automation för Reparation och Återtillverkning

Diarienummer 2018-01591
Koordinator Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 4 589 405 kronor
Projektets löptid april 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme for Production2030
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt för kostnadseffektiv automatisering

Syfte och mål

Återtillverkning är en industriell process där använda produkter återtillverkas till en kvalitet som nya produkter eller bättre. Projektet "ARR - Automation in Repair and Remanufacturing" syftar till att utveckla potentialen för automation inom underhåll och återtillverkning. Målen med projektet är att identifiera utmaningarna som finns med automation och att demonstrera konceptuella implementeringar av automation inom underhåll och återtillverkning.

Förväntade effekter och resultat

ARR-projektet kommer leda till ökad konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri genom att demonstrera hur automation kan implementeras på ett kostnadseffektivt sätt hos svenska återtillverkare. Teknikutvecklare, reparatörer och återtillverkare kommer att få nya möjligheter att sälja sin teknik och sina produkter. Ytterligare en effekt med projektet är att det bidrar till att fler återtillverkade produkter kommer finnas tillgängliga på marknaden och bidra till en mer cirkulär ekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet börjar med automationsanalyser hos SMF:er som reparerar och återtillverkar olika elektriska produkter. Sedan kommer vi att utveckla virtuella och fysiska automationslösningar som är hållbara ur ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. Projektets parter är: Linköpings Universitet, Swerea, Yaskawa Nordic (robotsystemintegratörer), Scandi-Toner (återtillverkar tonerkasetter), Scandi-Gruppen (reparerar kopiatorer), Inrego (återtillverkar datorer) och Megalans (återtillverkar bildelar).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.