Aros Graphene baserade termiska interface material

Diarienummer 2018-01472
Koordinator NOLATO SILIKONTEKNIK AB
Bidrag från Vinnova 999 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2017-04143-en

Syfte och mål

Hög temperatur är en av de främsta orsakerna till att elektronikkomponenter åldras. Överskottsvärme från resistiva förluster i komponenter måste ledas bort och det kan göras via ett termiskt interface material som ersätter luft mellan komponent och kylfläns. Dessa material har hög värmeledning men är samtidigt mjuka för att ta upp mekaniska toleranser. Vanligtvis används silikongummi blandat med värmeledande fillers. Grafen har högst värmeledningsförmåga av alla material och projektet har som mål att effektivt kunna utnyttja grafen som filler i termiska interface material.

Förväntade effekter och resultat

Aros Graphene är ett nyutvecklat joniskt hybridmaterial med Grafen vars tillverkningsprocess är enkel och miljövänlig. Aros Graphene undviker hopklumpning av grafen flaken som normalt är ett problem och därigenom förbättras dispersionen i en matris. Den förbättrade dispersionen ökar möjligheten att utnyttja 2D-egenskaperna hos grafen som termiskt fyllmedel. Förbättrade termiska egenskaper krävs när elektronikenheter blir mindre och kraftfullare vilket kräver en mer effektiv avledning av värme, t.ex. för kraftfulla 5G basstationer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets tre parter Ericsson, Nolato och Graphmatech har varsin specifik roll i projektet. Graphmatech har teknologi för att modifiera grafen och andra fillers. Nolato utvecklar och tillverkar termiska interface material och kommer tillsammans med Graphmatech experimentellt verifiera nya fillers och förbättra nya processer samt ta fram värmeledande formuleringar. Ericsson kan som användare av termiska interface material sätta upp kravspecifikation och testa nya material.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.