Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aros Graphene baserade termiska interface material

Diarienummer
Koordinator NOLATO SILIKONTEKNIK AB
Bidrag från Vinnova 511 366 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen) - våren 2018

Syfte och mål

Kylning av modern elektronik görs ofta genom att ett mjukt komprimerbart material ersätter luft mellan komponent och kylare. För mer kompakta produkter behöver värmeledningen på detta material öka. Projektets huvudmål har varit att undersöka hur Aros Graphene® kan användas för att förbättra de värmeledande egenskaperna hos dessa material. Detta har gjorts genom att använda både rent grafenpulver och i kombination med andra fillers i en silikonmatris. Genom att gradvis öka komplexiteten i blandningarna erhölls förståelse för hur grafens värmeledande egenskaper bäst utnyttjas.

Resultat och förväntade effekter

Grafen är det material med högst värmeledning av alla och förväntat resultat har varit en förbättrad värmeledning i produkten jämfört med användandet av traditionella fillers. I projektet har vi funnit lämplig typ av grafen för termiska applikationer, samt att Aros Graphene® processen ger god dispersion. Vi har genom Grafen som additiv sett en ökning av värmeledning i blandningar med ca 40%. Vi har inte nått upp till huvudmålet att demonstrera ett termiskt interfacematerial på >30W/mK, men resultaten på ~20W/mK är ändå kommersiellt intressanta.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts som ett samarbete mellan Nolato, Graphmatech och Ericsson. Graphmatech har med sin patenterade Aros Graphene® process preparerat grafen råmaterial och funktionaliserat partiklar. Nolato har preparerat och karakteriserat värmeledande blandningar. Ericsson har kravställt produkt och testat material. Initialt studerades enkla system med 1-2 fillers i en silikonmatris för att förstå grafens grundläggande termiska egenskaper. Därefter har högledande blandningar formulerats med högre filler ratio och nödvändiga mekaniska egenskaper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 januari 2020

Diarienummer 2018-01472

Statistik för sidan