ArgusEye - Prototypvalidering och implementering av affärsplan

Diarienummer 2018-03144
Koordinator ArgusEye AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups Step 2 autumn 2018

Syfte och mål

ArgusEye AB utvecklar innovativa sensorsystem för övervakning av biologiska system och processer, med fokus på biologisk läkemedelsproduktion. Målsättningen med projektet är främst att validera företagets sensorteknik i samband med storskalig produktion av terapeutiska antikroppar. Inom projektet ingår även utökade diskussioner med potentiella kunder och investerare.

Förväntade effekter och resultat

Den tekniska valideringen kommer ge ArgusEye utökade kunskaper och viktiga insikter om de tekniska utmaningarna som tillkommer vid storskalig produktion av biologiska läkemedel. Resultatet från valideringen kommer vara av betydande vikt för den kommande produktutveckling samt för utökade kunddiskussioner. Projektet förväntas resultera i ny IP och starkt bidra till att främja en marknadsintroduktion av företagets sensorteknik.

Planerat upplägg och genomförande

En uppdaterad prototyp kommer tas fram som är mer optimerad för storskalig produktion beträffande storlek, materialval etc. När prototypen är färdig kommer den valideras vid det nyinvigda TESTA center i Uppsala där nödvändig utrustning och kompetens finns tillgänglig. Under senare fasen av projektet kommer även utökade diskussioner med potentiella kunder och investerare att initieras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.