Arbetsgrupp IoT-säkerhet

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid november 2020 - oktober 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Arbetsgruppen ämnar bidra till IoT Sveriges arbete genom att öka medvetenheten och kunskap gällande IoT-säkerhet inom offentlig sektor med fokus på IoT Sveriges tematiska områden. Vi syftar till att identifiera de åtgärder som är viktiga för att skapa säkra systemlösningar med IoT, prioritera dessa för att medvetengöra aktörer som arbetar med IoT om lämpliga åtgärder för säkerställd funktionalitet och förhindrande av attacker/intrång via IoT enheter med undermålig säkerhet sett till enhetens konstruktion, systemintegration, installation och drift.

Förväntade effekter och resultat

- IoTSF etablera närmare kontakt genom att t.ex. Starta arbetspaket, “local chapter” - Engagera oss i arbetet inom SKR:s KLASSA för IoT - Hjälpa till som en expertgrupp och stöd inom IoT säkerhet gentemot andra grupper/hubbar inom IoT Sverige. - Arbeta vidare utifrån ENISAs rekommendationer och SSNF:s tillämpning. - Bidra till arbetet med den nationella säkerhetsnoden (NSN). - Kommunicera arbetet genom IoT Sveriges nya hemsida och andra kanaler - Identifierade framtida finansieringsmöjligheter

Planerat upplägg och genomförande

Regelbundna möten i arbetsgruppen Avstämningar inför och efter möten med intressenter Främst semi-digitala möten under omvärldsbevakningen med intressenter Digital intern samverkan genom Zoom och Google docs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 december 2020

Diarienummer 2020-04435

Statistik för sidan