Analys av ekosystem inom olika branscher och potential för användning av ´IoT´ för produkter och tjänster

Diarienummer 2015-06151
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för kommunikationssystem
Bidrag från Vinnova 1 182 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juli 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte är att identifiera förutsättningar för användning av IoT i olika branscher. Vår uppfattning är att det inte existerar ETT IoT ekosystem. Det existerar flera ekosystem beroende på olika förutsättningar. I projektet studerar vi därför olika branscher och deras ekosystem för att identifiera möjligheter och problem med IoT.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas ge insikt inte bara om fragmentering med flera IoT lösningar inom olika vertikaler utan även ge en förståelse vad detta beror på och hur det kan åtgärdas och under vilka förutsättningar. Detta kan ge insikter om hur man kan driva den pågående affären/verksamheten och samtidigt kan ta tillvara möjligheter med ny teknik och nya samarbetsformer för att utveckla produkter, tjänster och verksamhet

Planerat upplägg och genomförande

Projektparternas breda kontaktnät används för att bjuda in leverantörer och användare till intervjuer och workshops. Näringslivspartner bidrar med bred expertkunskap om behov, lösningar och särdrag i olika branscher. Forskare bidrar dels med bransch- och sakkunskap och dels med metodkunskap när det gäller intervjuer/datainsamling samt analys av IoT arkitektur, affärsmodeller, ekosystem, samverkan och konkurens.