Amalthea4Public

Diarienummer
Koordinator rt-labs Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 533 600 kronor
Projektets löptid september 2014 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

rt-labs har fokuserat på spårbarhet mellan konstruktions-artefakter i designprocessen och utvecklat ett verktyg för att skapa länkar mellan godtyckliga artefakter i ett projekt. Exempel på användningsområden är att etablera relation mellan testfall, krav och implementation.

Resultat och förväntade effekter

Två verktyg utvecklades inom ramen för projektet: - Capra - ett ramverk för att skapa spårbarhet - ReqTool - ett verktyg som bygger på Capra för att dokumentera krav, testfall och implementation med spårbarhet. Båda verktygen finns tillgängliga publikt (se länkar nedan). Capra är ett officiellt Eclipse-projekt från Eclipse Foundation.

Upplägg och genomförande

Forskningen har utförts i nära samarbete med svenska och tyska företag, främst från fordonsprogramvarudomänen. Projektet löpte under tre år och var indelat i tekniska arbetspaket och underaktiviteter för att nå sina mål.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.