Aktiva huset i den hållbara staden

Diarienummer 2011-02489
Koordinator FORTUM POWER AND HEAT AB
Bidrag från Vinnova 9 853 325 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2011 (höst)

Syfte och mål

Projektets mål har varit att utveckla stadens energiförsörjning på ett sätt som reducerar miljöpåverkan men samtidigt är ekonomiskt och socialt hållbart. Det finns en potential för de boende att medverka till att målet uppfylls, men de ekonomiska incitamenten är inte tillräckligt stora för att motivera investeringar i den här typen av system. Därför måste vi utöka vår kunskap för att hitta nya sätt att engagera människor att delta och utveckla ny teknik som kan användas för mer än ett syfte.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till hållbar grön tillväxt genom utveckling av koncept, prototyper och innovationer inom områden såsom automation, produktutveckling, visualiseringstjänster, uppföljningstjänster och nya affärsmodeller. Innovationerna kommer successivt bli introducerade på marknaden genom parternas distributionskanaler. Resultaten kommer också att spridas via presentationer, journaler och Internet. Vi har kommit ett steg närmare ett hållbart samhälle genom ny kunskap från projektet.

Upplägg och genomförande

Projektteamet började utveckla projektets dellösningar individuellt baserade på input från förstudien och workshops tillsammans inom projektet. Teamet involverade också användare i workshops för att sammanställa värdefull information om deras behov. Efter att de olika dellösningarna var utvecklade och testade sattes de samman i ett helt system och installerades i en lägenhet I Norra Djurgårdsstaden. En familj rekryterades och flyttade in i det levande labbet. Familjen testade prototyperna och uttryckte sin erfarenhet under ett flertal intervjuer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.