Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AIRE (Artificial Intelligence for Real Estate)

Diarienummer
Koordinator Sensative AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - september 2020
Status Avslutat
Utlysning AI - Kompetens, förmåga och tillämpning
Ansökningsomgång Starta er AI-resa!

Syfte och mål

Projektets syftade till att undersöka hur AI kan realiseras och användas i en horisontell IoT platform och en vertikal IoT tjänst för fastigheter. Projektet har identifierat och implementerat lämpliga AI ramverk med IoT plattformen Yggio och hur AI kan förstärka plattformens kvalitetssäkring av sensordata samt hur AI kan användas för att utöka funktionalitet och användningsområden för plattformens regelmotor för automation. Projektet resulterade också i implementering av AI/ML i en IoT tjänst för att prediktera energiförbrukning i fastigheter och erfarenheter därav.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har validerat hur AI implementeras i den underliggande IoT plattformen Yggio från Sensative respektive i Abiros applikationslager för att kunna erbjuda ett utökat kundvärde till våra fastighetskunder. Bägge företagen har byggt upp både tekniklösningar och ny kunskap och erfarenheter för att bättre kunna avgöra när och var AI/ML är lämpligt att använda och komplexiteten att implementera det.

Upplägg och genomförande

Arbetet genomfördes i två arbetspaket. AP1: Utvärdering & implementering av AI/ML i IoT plattformen Yggio. AP2: Implementering av AI/ML i use case med tjänst.Bägge arbetspaketen har genomförts enligt plan. Projektet har gett insikten om att den underliggande plattformen Yggio och applikationslagret från Abiro behöver varsitt AI/ML ramverk. Dels för att skapa oberoende, men också utifrån att plattform och tjänst har olika behov.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2020

Diarienummer 2019-03286

Statistik för sidan