AIRE (Artificial Intelligence for Real Estate)

Diarienummer
Koordinator Sensative AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - september 2020
Status Pågående
Utlysning AI - kompetens, kapacitet och förmåga
Ansökningsomgång Starta er AI-resa!

Syfte och mål

Projektet Aire syftar till att vidareutveckla Sensatives öppna IoT-plattform Yggio genom att implementera en AI-motor som via Yggios API kan utnyttjas av tjänsteleverantörer som Abiro AB för att leverera tjänster för fastigheter där AI är en del av tjänsten. Målet är att demonstrera en fastighetstjänst från Abiro AB som använder sig av plattformens AI-motor.

Förväntade effekter och resultat

Vi vill kunna påvisa hur AI kan användas tillsammans med en öppen horisontell plattform för att både kvalitetssäkra data och höja den värdeskapande funktionen på de 3e parts tjänster som ansluts till en en sådan plattform.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas i 4 steg Steg 1: Implementering av AI-motor och API Steg 2: Utveckling av generiska algoritmer Steg 3: Utveckling av tjänst(er) som använder AI Steg 4: Pilot tillsammans med fastighetsbolag

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 september 2019

Diarienummer 2019-03286

Statistik för sidan