AI som beslutsstöd i syfte att minska mortalitet i Malignt melanom

Diarienummer
Koordinator DIAGNOSTISKT CENTRUM HUD I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 2 175 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Artificiell intelligens för bättre hälsa

Syfte och mål

Malignt melanom ar den 5e vanligaste cancerformen i Sverige och den tumörform som ökar mest. Den diagnostiska utmaningen ar stor, varför bortskärning av avvikande pigmentforandringar är standard för att få en mikroskopisk bedömning. Det är vetenskapligt klarlagt att hudläkare är bäst på att hitta melanom tidigt. Antalet hudläkare är dock begränsat och litteraturen visar att den kliniska diagnostiken av hudmelanom, även hos en specialist, brister i såväl specificitet som sensitivitet. Vi avser att med hjälp av artificiell intelligens (AI) minska dödligheten i malign melanoma.

Förväntade effekter och resultat

Artificiell intelligens som beslutsstöd för sjukvården inom hudcancer kan medföra bättre och tidigare diagnostik, färre onödiga operationer som i sin tur minskar lidandet for patienter, minskade kostnader för samhället och en mer jämlik vård nationellt och internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Vårt projekt avser att använda ett stort antal fotograferade bilder tagna med iphones med tillkopplat dermatoskop av specialister inom hudsjukdomar. Vi avser inkludera allt från benigna pigmentförändringar till avancerade melanom, och med hjälp ingenjörer på KTH specialiserade på AI/deep learning utveckla en programvara som kan selektera ut de pigmentförändringar som har ökad risk att vara maligna. Slutfunktionen kommer finnas i form av en mobilapp med onlinekontakt till en server för direkt AI stöd. Vi riktar oss i första hand till primärvården.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juni 2018

Diarienummer 2018-01987

Statistik för sidan