AI-motor för optimerad kundbeställning

Diarienummer
Koordinator Nyhléns & Hugosons Chark AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning AI - kompetens, kapacitet och förmåga
Ansökningsomgång Starta er AI-resa!

Syfte och mål

I projektet vill vi ta fram en AI-baserad rekommendationsmotor (som bygger på tidigare beställningar men även andra parametrar som väder, geografi, demografi) som förbättrar beställningsunderlaget för befintliga kunder. Målet är att det ska minska administrationen och den manuella handpåläggningen i sälj- och supportprocessen och att kunderna ska uppleva det positivt att de får en bättre och mer proaktiv service.

Förväntade effekter och resultat

Den AI-baserad rekommendationsmotor ska ge en större träffsäkerhet i vad varje butik behöver beställa för att tillgodose kundbehoven och samtidigt minska risken för att behöva kassera produkter, något som gynnar både handlaren och miljön. Vi ser också att detta kommer bidra till ökade marginaler och optimerad lagerhållning. Samtidigt vill vi kunna bredda sortimentserbjudandet av lokalproducerad mat hos våra kunder och skapa en positiv upplevelse av de produkter och tjänster vi erbjuder.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet med att ta fram den maskininlärningsbaserade rekommendationsmotorn bygger på en arbetsmodell framtagen av Tromb AB där arbetet utgår från affärsproblemet och den förväntade nyttan som projektet skall leverera. Modellen kan sammanfattas i fyra faser: 1. Förstå problemet och sätt mätbara mål, 1. Definiera datakällor och undersök data, 3. Bestäm modell och teknik, 4. Lansera, utvärdera och förbättra. Resultatet från projektet ligger sedan till grund för fortsatta digitaliseringsåtgärder inom bolaget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 september 2019

Diarienummer 2019-03336

Statistik för sidan