AI in the Sky: Proactive Interference Monitoring for the Ovzon Satellite Network (ASIMOV)

Diarienummer
Koordinator OVERHORIZON AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning AI - kompetens, kapacitet och förmåga
Ansökningsomgång Starta er AI-resa!

Syfte och mål

Syftet med ASIMOV-projektet är att utnyttja maskininlärningstekniker för att identifiera spektrumavvikelser och störningar i en satellitlänk. Målet är att bedöma möjligheten att implementera sådan teknik i en satellithub, i markterminalen och i satelliten.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt och resultat av projektet är att Overhorizon får (i) kompetens att bedöma användbarheten av AI-lösningar, (ii) en ML-driven rutin för interferensövervakning som kan utvärdera satellitlänksspektrum, (iii) en ML-driven rutin som kan identifiera spektrumavvikelser. Ett lyckat projekt innebär en effektivare monitorering och snabbare minskning av störning, en störningsfri satellitlänk bidrar till en energieffektivisering för överföring av data.

Planerat upplägg och genomförande

För de krävande beräkningarna, t.ex. träning av neurala nätverk, kommer RISE Infrastructure and Cloud research & test Environment (ICE) användas, den tillhandahåller beräkningskapacitet, verktyg för att hantera stora datamängder och maskininlärning. Under de senare stadierna av projektet kommer prestandan för de utvecklade ML-rutinerna utvärderas i vår satellithub och prestandan jämföras med de traditionella metoder för spektrumövervakning som används idag. Programmets effektivitet kommer att undersökas med avseende på komplexitet och resursavändning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 september 2019

Diarienummer 2019-03330

Statistik för sidan