Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel

Diarienummer
Koordinator Mälardalens Universitet - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 6 999 111 kronor
Projektets löptid november 2020 - april 2023
Status Avslutat
Utlysning AI - Spets och innovation
Ansökningsomgång AI i klimatets tjänst

Syfte och mål

Projektets mål var att visa på hur AI kan användas för att styra kritiska processer i en större anläggning i urbana miljöer med syftet att minska dess totala klimatpåverkan. Dessutom, ta fram digitala verktyg för holistiskt beslutstöd samt möjligheter till medborglig involvering genom att skapa en cirkulär delningsekonomi. Våra AI-baserade modeller visar att en ansenlig energieffektivisering kan göras om incitamenten för kostnadseffektivisering följs. För projektpart Swegreens del skulle detta innebära en minskning av energikostnader på ca 70%-enheter.

Resultat och förväntade effekter

AIFOOD har visat att styrning av infrastruktur såsom en inomhusodling är möjlig och att andra aktörers behov kan tillgodoses med domänspecifika AI-algoritmer. Beslutsstöd genom en digital tvilling har utvecklats; något som också förbättrar kommunikationen mellan olika aktörer. En app tagits fram för utveckling av medborgerlig cirkulär delningsekonomi. Projektet visar att konkreta och kvantitativa förbättringar för miljö och klimat kan uppnås genom minimala investeringar genom att uppgradera den existerande infrastrukturen med inbyggda datorenheter och AI-algoritmer.

Upplägg och genomförande

Projektet utgick från erfarenheter från konsortiets tidigare projekt Neighbourfood inom samma tema vilket gjorde att projektet kunde anpassas till ett försämrat Covid-19 läge. Då brist på CO2 i DN-skrapan, p.g.a. tomma kontor visade sig vara avgörande för produktion bestämde vi/Swegreen sig för att utveckla helt nya odlingsenheter som är stängda och är bättre anpassade till AI-styrning. Samtidigt tittade vi på olika datakällor som finns i DN-skrapan och insåg att de nuvarande verktygen inte tillåter integration vilket har lett till utveckling av en digital tvilling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2023

Diarienummer 2020-03361

Statistik för sidan