Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden - steg II

Diarienummer
Koordinator Industrial Development Center West Sweden AB - IDC West Sweden
Bidrag från Vinnova 9 894 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Samverkansprojektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden steg II” har haft som mål att utveckla och testa detaljerade cirkulära affärsmodellskoncept inom ett värdenätverk för offentliga möbler. Inom projektet har tillverkande företag och återförsäljare tagit fram och testat nya affärsmodellsidéer för mer cirkulära möbelflöden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visar att cirkulära affärsmodeller är möjliga och lönsamma för både företag och samhälle. Flera affärsmodeller har tagits fram som redan nått ut på marknaden. Utvärderingar visar på ekonomisk lönsamhet och en halvering av resursförbrukningen och betydande minskning av klimatpåverkan. Det finns även en god acceptans hos kunder och brukare för cirkulerade möbler. Projektet har utöver detta tagit fram guider och verktyg för produktutformning, märkning, logistik och arbetsmiljö.

Upplägg och genomförande

Inom projektet har aktörer från hela värdekedjan medverkat, från underleverantörer, möbelproducenter och återförsäljare till offentliga beställare, användare och branschorgan. Vi ser ett mycket stort intresse i och utom branschen för att utvecklas mot mer cirkulära flöden. För att genomföra detta i industriell skala behöver även kundsidan utveckla sina processer och möjligheter att övergå till cirkularitet. Med detta på plats kommer Svensk möbelindustri vara ett föredöme för storskalig omställning till cirkulär ekonomi även i andra branscher.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00355

Statistik för sidan