Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AddSeat by AddMovement

Diarienummer
Koordinator ADDMOVEMENT AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Produkten AddSeat är gjord för att ge personer möjlighet att leva och fungera på ett så normalt sätt som möjligt. Den är byggd på en gyroplattform med ett bekvämt säte med en vridbar funktion som gör att den kan vrida runt på sin egen axel. Det möjliggör att du kan handla eller gå ut med hunden eller följa barnen till skolan utan att behöva ta hjälp av din familj eller en servicefunktion. Den har en unik möjlighet att justera sitthöjden så att man på ett lättare sätt kan nå olika höjder eller anpassa till olika bordshöjder. Målet var att komma ut till en större och bredare grupp vilket vi uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av resan till Health 2.0 i Kalifornien medförde ett större kontaktnät och vi etablerade en del väldigt bra kontakter under resan och i direkt närhet efter resan på plats i USA. Har stora förhoppningar om att de investerarkontakter kommer att generera mervärde till vår produkt och att kunna få ut den på en del av den amerikanska marknaden via t ex communities för ålder och handikappade.

Upplägg och genomförande

Det var ett väldigt genomtänkt upplägg med planering inför resan och även i direkt anslutning till mässan utav pitch träning och feedback. Genomförandet på plats i USA var bra arrangerat och det var väldigt många bra kontakter som vi fick träffa. Några kommer vi definitivt ha hjälp utav för att få detta till en ny nivå.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 oktober 2017

Diarienummer 2017-04458

Statistik för sidan