Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Action Lab - en metodologi som integrerar individer i olika faser av utveckling i ett gemensamt lärande

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation
Bidrag från Vinnova 1 518 000 kronor
Projektets löptid januari 2022 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning Utbildningssamverkan
Ansökningsomgång Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande – modell- och metodutveckling 2021

Syfte och mål

Projektet syftar till att i samverkansform mellan AB Volvo och Chalmers tekniska högskola utveckla Action Lab (AL) som är en metodologi för arbetsintegrerat lärande för studenter, forskare och professionella. Utvecklingen av AL sker inom området inköp och strategiskt leverantörsamarbete och målet är att utveckla en metod för gemensamt lärande som förbättrar matchningen mellan universitetsutbildning och industrins behov av färdigheter och förmågor och samtidigt accelerera kompetensutveckling och livslångt lärande.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat, Action Lab (AL) metoden, kommer att bidra till förnyelsen av utbildningssamarbete och arbetsintegrerat lärande på Chalmers. På AB Volvo kommer den att utgöra en ny process för att dynamiskt koppla det affärsmässiga till utbildning av och i team, stötta kontinuerlig utveckling och främja en optimal relation till universitet. AL kopplar ihop hållbara affärsutmaningar med modern universitetsutbildning. Den lämpar sig för att adressera specifika problem inom ett företag eller för utmaningar på industriell, multi-aktörs-, regional eller nationell nivå.

Planerat upplägg och genomförande

Först fokuseras modern och god praktik inom inköp och leverantörssamarbete. Därefter det senaste inom forskningen. Sedan följer en session med ”concept mapping” för att gemensamt skapa idéer och hypoteser. I fyra efterföljande labbar utforskar studenterna, de professionella samt forskarna idéerna och testar lösningar innan förslag presenteras så att resurser kan allokeras för uppskalning. AL bygger på tre mekanismer för lärande: (1) experimentellt lärande, (2) handledning och lärande som jämlikar samt (3) generering av situationsanpassad kunskap.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 januari 2022

Diarienummer 2021-04090

Statistik för sidan