3D utskrivna proteser baserade på skogens råvaror(AMPOFORM)

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 4 938 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - juni 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Det finns ett stort behov i protesbranchen att ersätta fossila råvaror med förnybara och att reducera omfattningen av själva hantverket som krävs för individuell anpassning. Projektet är troligen det första i världen som visat en helhetslösning från materialframtagning till utprovning på en patient. Projektet visade hur biobaserade material kan användas med ”additive manufacturing” (AM) inom den offentliga hälso- och sjukvården. Genom att kombinera skogbaserade material med AM kan efterfrågan om miljövänliga material och konkurrenskraftig produktionsteknik bemötas.

Resultat och förväntade effekter

En teknologiplattform skapades för protesindustrier vilken består av helhetslösningar utgående från skogsbaserat biokomposter, additive manufacturing (AM) till protestillverkning och service. De förväntande effekterna är bl.a. skapandet av en ny värdekedja, mer avancerade produkter, högre mervärde och starkare konkurrenskraft inom svensk sjukvård- och bioekonomisektor och en påskyndad övergång av svensk protesindustri till en modern och hållbar framtidsindustri baserad på förnybara materialresurser, personifierade produktionstekniker och tjänst.

Upplägg och genomförande

Projektet startade upp med val av skogsråvara för att bygga upp ett miljövänligt material som betraktas som viktigt enligt en patientenkät som gjordes inom projektet. Valet föll till slut på mikrofibrillär cellulosa (MFC) som visat sig att ha goda förstärkande egenskaper då den blandas in i en matris av vanlig plast. Utomordentliga mekaniska egenskaper och processbarhet med AM tekniken erhölls. Slutligen har specialisterna inom den Ortopedtekniska branschen designat och digitaliserat en specialanpassad protes till en patient, som efter valideringen var väldigt nöjd.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 augusti 2020

Diarienummer 2016-02379

Statistik för sidan