3D utskrivna proteser baserade på skogens råvaror(AMPOFORM)

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 4 938 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Offentlig sektor 2016

Syfte och mål

Projektet ska möjliggöra att Sverige blir världsledande inom hälso- och sjukvården. Målet är att kombinera 3D-utskrift med cellulosabaserade material, för additiv tillverkning av proteser, vilket leder till skapandet av en ny värdekedja med en ny och stark konkurrenskraft. Projektet kommer att visa på att användning av förnybara biobaserade material inte bara är miljömässigt fördelaktigt utan också har möjlighet att bli ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ.

Förväntade effekter och resultat

Proteser är i högsta grad av personlig karaktär. Dagens tillverkningsprocess är komplicerad och kräver mycket handverksmässigt arbete och därmed en lång produktionstid och hög kostnad. Genom additiv tillverkning, kan produktionsprocesser kraftigt förenklas samt materialförbrukningen minskas. Produktionskostnaden förväntas minskas med upp till 50%. Dessutom kan mer avancerade produkter tas fram, som antingen är omöjliga eller för dyra att framställa med traditionell tillverkningsteknik. Tre demonstratorer kommer att skapas, två för befintliga proteser och en ny protesprodukt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets konsortium består av ett forskningsinstitut och fyra företag som besitter ledande expertis längs hela värdekedjan från biobaserade material och 3D skrivare till ortopedteknik. Aktörerna är marknadsledande inom protes- och ortopediska produkter. Demonstratorerna väljs ut först och sedan produceras nya kompositmaterial parallellt med utvecklingen av en lämplig 3D-utskrift apparat. Demonstratorerna som produceras kommer sedan att testas och analyseras av det tillverkande företagets och sjukhusets expertis och eventuellt även patienter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 april 2020

Diarienummer 2016-02379

Statistik för sidan