3D HapticTouch ASIC --- ASIC integration i smart 3D imaging sensor system för rörelse kontroll

Diarienummer 2018-01521
Koordinator Myvox AB
Bidrag från Vinnova 3 990 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic components and systems. Research and innovation projects 2018.

Syfte och mål

Målet är att utveckla ett energieffektivt ASIC-MEMS ultraljuds system för olika applikationer, speciellt inom fordonssäkerhet. Projektets primära fokus är att utveckla nya innovativa ASICs för att kunna demonstrera den analoga delen för sändning och mottagning (Tx / Rx) av multi-element MEMS transducers och återanvända den digitala delen i en FPGA-lösning som utvecklats i tidigare projekt. Projektet kommer att sluta med ett antal prototyper som har producerats, vilka kommer att testas ytterligare i en operativ miljö efter detta projekt (dvs. ett nytt projekt 2019/20).

Förväntade effekter och resultat

Målet är att utveckla en ASIC med följande egenskaper: - Möjlig att massproducera till låg kostnad i standard IC foundry processer - Mindre än 1 mW / kanal i total effektförbrukning för möjliggörande av användande i mobila enheter. - Låg energi ASIC med viloläge och sleep/wake up funktion - En minimerad ASIC-formfaktor anpassad för smart MEMS-integration - Tillåter både analog och digital Tx / Rx-beamformning av flerkanals MEMS-utraljuds transducers (>> 100 element). Förväntat resultat är att ta fram nytt elektroniksystem som möjliggör nya säkrare HMI industri applikationer.

Planerat upplägg och genomförande

4 partners kommer att utveckla två ASICs generationer för ultraljudsbaserade 3D-image mikrosensorsystem med integrerade MEMS pMUT-transducers. En första analog ASIC version med Tx / Rx beamforming kontroll och multi-element drivkretsar kommer vara fokus under första halvan av projektet. Teknisk utveckling och slutanvändare testning med fokus på användarupplevelse görs i 5 olika arbetspaket kombinerat med APs för projektledning och omvärldsanalys med granskning av alternativa applikationer och spill over technologies tillsammans med externa partners i ett advisor board.

Externa länkar

Koordinatorns (MyVox) hemsida där projekt resultat kommer uppdateras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.