3D HapticTouch ASIC --- ASIC integration i smart 3D imaging sensor system för rörelse kontroll

Diarienummer 2018-01521
Koordinator Myvox AB
Bidrag från Vinnova 3 990 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt