10 ton

Diarienummer 2018-03323
Koordinator 2D fab AB
Bidrag från Vinnova 2 475 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2017-05429-en

Syfte och mål

Projektet syftar till att på sikt möjliggöra produktion av grafen i industriell skala. Målet är att, när projektet är slut, en värdekedja från grafen produktion till demonstrator, har testats och utvärderats i pilotskala. Förhoppningen är att resultaten sedan snabbt ska kunna skalas upp och även överföras till andra värdekedjor som också kan skapa kommersiella produkter. Delmål är: - En pilotanläggning med kapacitet på 10 ton grafen/år . - Grafenskikt bestruket på papper i pilotskala. - Grafenpapper testat i värmelagringsenheter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att verifiera att grafen kan tillverkas miljövänligt och till en, för industriellt bruk, rimlig kostnad. Förhållandet mellan pris och kvalité kommer att bättre kunna etableras och en förståelse för logistikfrågor kommer också att erhållas. Ett lyckat projekt skulle medför att det snabbare kan etableras nya industriella värdekedjor för grafen tillämpningar.

Planerat upplägg och genomförande

En exfoliator, som tillverkar grafen från grafit, kommer att designas och konstrueras. Exfoliatorn kommer sedan att sättas in i en ny grafenproduktionsprocess. Grafen kommer att produceras och bestrykas på papper, som sedan utvärderas i en värmelagringsenhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.