Digitala tjänster ska stärka förtroende mellan medborgare och det offentliga

Publicerad: 25 oktober 2019

Vinnova gör en ny satsning på utveckling av digitala tjänster som stärker förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor. Erbjudandet inom civic tech välkomnar insatser som fördjupar medborgarnas engagemang och öppnar upp den offentliga förvaltningen.

Det offentliga Sveriges förmåga att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa nytta är viktig för medborgarnas förtroende. För effektiv utveckling av nya medborgarnära tjänster måste dock offentlig sektor öppna upp för fler aktörer att ta aktiva roller i processen.

- Nya sätt att samskapa offentliga värden med digital teknik växer fram. Utmaningen nu är att i högre grad nyttja medborgarnas förtroende som en drivkraft för förnyelse, samtidigt som det offentliga måste släppa in nya aktörer i tjänsteutvecklingen, säger Adrian Solitander, ansvarig för Vinnovas satsning på civic tech.

Med sikte på en ny generation medborgarnära tjänster

Förhoppningen är att satsningen på civic tech ska leda till spjutspetsprojekt där arbetssätt och resultat visar vägen för nya typer av medborgarnära tjänster som kan skalas upp och spridas.

- Erbjudandet riktar sig till aktörer som vill utveckla digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor. För att nå det resultatet, måste fler få möjlighet att bidra med engagemang och kompetens. Därmed vill vi se insatser som för samman förnyare av offentlig sektor med digitala aktörer i framkant, betonar Adrian Solitander.

Fakta om erbjudandet inom civic tech

  • Erbjudandet Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor öppnar för ansökan 28 oktober.
  • Finansiering kan beviljas för att med hjälp av digital teknik, medborgarengagemang och en öppen förvaltning utveckla nya tjänster som stärker förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor.
  • Alla juridiska personer kan söka finansiering för projekt. Projekten ska bestå av minst två aktörer från olika sektorer.
  • Projekt kan söka och beviljas max två miljoner kronor.
  • Läs mer om erbjudandet och ansök 

Så definierar Vinnova civic tech

I det här erbjudandet definierar Vinnova området civic tech som:

Användning av digital teknik för att stärka förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor. Det uppnås genom att fördjupa medborgarengagemanget och öppna upp den offentliga förvaltningen samt nyttja digital teknik som en hävstång för en ny generation medborgarnära tjänster.

Kontakt

Adrian Solitander

Handläggare

+46 8 473 31 42

Andra läste också

Stänger om 22 dagar
Stänger om 22 dagar
<p>F&ouml;r projekt som f&ouml;r samman engagerade f&ouml;rnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Syftet &auml;r att st&auml;rka f&ouml;rtroendet mellan medborgare och offentlig sektor.</p>

Senast uppdaterad 25 oktober 2019

Statistik för sidan