Satsning på datalabb ska snabba på utvecklingen inom AI

Publicerad: 27 maj 2019

Vinnova satsar nu på åtta nya datalabb som ska främja användning av data inom olika områden. Det handlar bland annat om ett rymddatalabb, ett datalabb med fokus på hav och ett språkdatalabb. Tillgång till stora mängder data är viktigt inte minst för utvecklingen inom artificiell intelligens (AI).

Datalabb behövs för att utveckla tillgången till data och hjälpa aktörer att använda data för innovation. Vinnova finansierar nu åtta miljöer som ska fungera som nationella datalabb för olika branscher och områden.

- Vi förväntar oss att det utvecklas betydligt fler datadrivna innovationer med samhälleliga och ekonomiska värden. Värdet hos data finns inte i insamlingen utan i användningen, för ökat lärande och bättre beslutsprocesser. Datalabben ska bidra till att data håller hög kvalitet och är av en omfattning som möjliggör utvecklingen inom AI, säger Erik Borälv, ansvarig för utlysningen.

Satsningen är ett komplement till Vinnovas övriga erbjudanden inom digital infrastruktur och artificiell intelligens.

Åtta miljöer får finansiering i två år med sammanlagt 27 miljoner kronor:  

Svenskt språkdatalabb
Genom samverkan med ledande aktörer inom språkteknologi och behovsägare kommer labbet ta fram svenska referensdataset och modeller för Natural Language Processing (NLP) och tillgängliggöra dessa med öppen access i AI Innovation of Swedens datafabrik.
Koordinator: AI Innovation of Sweden, Lindholmen

Ocean Data Factory
En datafabrik med fokus på hav och marint som vill möjliggöra för Sverige att vara en global ledare för hållbarhet och innovation i den digitala blå ekonomin.
Koordinator: Göteborgs Universitet

Nationellt rymddatalabb
Ett datalabb som syftar till att öka användningen av data från rymden för samhällets och industrins utveckling och för jordklotets bästa. 
Koordinator: AI Innovation of Sweden, Lindholmen

Nationellt skogsdatalabb
Skogsdatalabbet erbjuder en infrastruktur för åtkomst av satellitdata, skogliga geodata och heltäckande karteringar. Miljön ska vara en öppen experimentell verkstad och riktar sig till skogssektorn med näringsliv och myndigheter som främsta användare och samarbetspartners.
Koordinator: Skogsstyrelsen

KoDa – Kollektivtrafikens Datalab
Kollektivtrafikens datalabb bygger vidare på trafiklab.se och tillhandahåller vidare data i realtidsformat tillsammans med historiska data och annoterade datamängder.
Projektkoordinator: RISE

Datalabb för företagsdata som nationell resurs
Datalabbet ska skapa förutsättningar för utveckling av innovativa genom att tillgängliggöra företagsdata, API:er och verktyg. Plattformen ska vara en nationell nod inom området offentlig service till företag och näringsliv. Projektkoordinator: Bolagsverket

Etablering av datalabb för den skogliga digitala kedjan
Ett labb med skördardata, skotardata, transportdata, bilder, mätdata, affärsdata, kontrolldata och produktutfallsdata. Miljön ska erbjuda verktyg och metoder för att möjliggöra nya innovationer för aktörerna inom skogsnäringen. Datalabbet kommer skapa goda förutsättningar för att använda AI i innovationsutveckling och har fokus på den skogliga värdekedjan från skogen till industrin.
Koordinator: Biometria

Datalabb Resultaten i staten
Ett datalabb som ska främja utvecklingen av en datadriven resultat- och resultatsamverkan inom komplexa samhällsområden. Labbet syftar till att skapa en ny form av analys- och beslutsstöd för olika nivåer i offentlig sektor. Projektkoordinator: Ekonomistyrningsverket

 

Frågor?

Annie Lindmark

Handläggare

+46 8 473 30 95

Erik Borälv

Handläggare

+46 8 473 32 22

Senast uppdaterad 27 maj 2019

Statistik för sidan