Industriellt ledarskap

Industriellt ledarskap finansierar lovande och strategisk teknik, till exempel avancerad tillverkning och mikroelektronik. Här ryms stöd till små och medelstora företag, satsningar på mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik och produktion.

 

Alla områden inom Horisont 2020

En av programmets huvudinriktningar är Spetskompetens. Här finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och infrastruktur.

En av huvudinriktningarna är industriellt ledarskap. Målet är att Europa ska vara världsledande inom innovativa industrier.

Den här huvudinriktningen fokuserar på att hitta lösningar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför.

Horisont 2020 är stort och finansierar även fem program som inte ryms inom huvudinriktningarna.

Senast uppdaterad 2 februari 2017   |   Statistik för sidan