Industriellt ledarskap

Industriellt ledarskap finansierar lovande och strategisk teknik, till exempel avancerad tillverkning och mikroelektronik. Här ryms stöd till små och medelstora företag, satsningar på mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik och produktion.

 

Alla områden inom Horisont 2020

<p>En av programmets huvudinriktningar är Spetskompetens. Här finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och infrastruktur.</p>
<p>En av huvudinriktningarna är industriellt ledarskap. Målet är att Europa ska vara världsledande inom innovativa industrier.</p>
<p>Den här huvudinriktningen fokuserar på att hitta lösningar på&nbsp;de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför.</p>
<p>Horisont 2020 är stort och finansierar även fem program som inte ryms inom huvudinriktningarna.</p>

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan