Handläggare inom digitalisering till Vinnova

Ansök senast 28 augusti

Sverige - Handläggare

  • Anställningsform: Tillsvidareanställning

  • Ansök senast: 28 augusti 2018

Har du befunnit dig i kärnan av en bransch eller organisation under digital omställning och har en förståelse för hur digitaliseringen påverkar ur ett lednings- och affärsperspektiv? Brinner du för den senaste teknologin och vill jobba med hur den påverkar branscher, organisationer och samhället i stort? Då är det här tjänsten för dig!

Vi erbjuder
Den senaste digitala tekniken och framväxande branscher tillhör Vinnovas mest framåtsyftande och spännande del av verksamheten. Här erbjuds du en möjlighet att via insatser driva digitalisering i alla samhällssektorer, såsom näringsliv, offentlig sektor och akademi.

Den här tjänsten är särskilt inriktad på digital transformation, det vill säga gränssnittet mellan teknik, affärsmodeller samt ledning och organisering. Genom olika satsningar möter vi dagens och framtidens utmaningar genom att finansiera nyskapande tjänster, teknik och smarta lösningar. Våra insatser inom området utvecklas ofta i sampel med olika intressenter i innovationssystemet såsom slutanvändare, företag, olika intresseorganisationer, och myndigheter.

Avdelningen för Innovationsledning består idag av 32 personer med ett stort samhällsengagemang och specialistkompetens inom vitt skilda områden. Tillsammans arbetar vi med såväl spetssatsningar (exempelvis drönare) som mer generella satsningar (exempelvis genus och mångfald) som har betydelse för hela Vinnovas verksamhet. Till avdelningen söker vi nu en person som vill jobba tillsammans med oss för att göra skillnad i innovationssystemet och för en hållbar samhällsutveckling.

Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du i rollen som handläggare och ditt huvudsakliga fokus är att arbeta aktivt i flera av Vinnovas satsningar, framförallt de som rör innovationsledning, öppen innovation och tjänsteinnovation. Som exempel arbetar vi bland annat just nu med innovativt styrelsearbete, food-tech och öppen innovation inom industrin.

En annan del av arbetet handlar om att identifiera och agera på tekniktrender som påverkar framväxande branscher och distruptiva organisations-, lednings- och affärsmodeller och baserat på det vara med och forma riktningen för Vinnovas satsningar.

Arbetsuppgifterna i rollen innehåller en blandning av strategiskt arbete, såsom att identifiera luckor i innovationssystemet, och arbete av operativ karaktär. Du kommer att medverka i alla delar av processen med att finansiera forsknings- och innovationsprojekt. Detta innefattar allt från att delta i planering, utformning och vidareutveckling av insatser för att få bästa effekt av de medel vi fördelar, till att bedöma de ansökningar som kommer in, samt att handlägga och följa upp de projekt som finansieras. Eftersom bidragen finansieras av skattemedel är det centralt att beakta hur vi får bästa effekt av de medel vi fördelar. Att representera Vinnova och presentera våra satsningar och resultat i olika sammanhang är också centrala arbetsuppgifter i rollen.  

Kvalifikationer
Utbildning:
Relevant akademisk utbildning inom exempelvis data- och informationsteknik eller systemvetenskap.
Erfarenhet: Några års arbetslivserfarenhet från näringsliv, offentlig sektor eller akademi, arbete med framväxande affärs- och organisationsmodeller (exempelvis kan det vara ekosystem, molntjänster och plattformar samt nya teknologier artificiell intelligens (AI), maskininlärning/machinelearning (ML), djupinlärning/deeplearning (DL), internet-of-things (IOT), blockkedjor/blockchains eller liknande) samt erfarenhet från digital transformation eller innovationsfrågor inom ett företag eller organisation i snabb digital förändring.
Meriterande: Kunskaper inom innovationsledning och öppen innovation. Arbete med innovation kring exempelvis affärsmodeller, kunderbjudande och distributionskanaler. God kännedom om det svenska innovationssystemet.
Språkkunskaper: Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är nyfiken och kreativ samtidigt som du är analytisk, administrativt skicklig och effektiv. Du har en förmåga att förstå helheter och se ditt arbete i ett större perspektiv. Därtill är du drivande och resultatorienterad och trivs som bäst när du får samarbeta tillsammans med andra. Arbetet innebär ofta att representera Vinnova, så för att trivas i rollen behöver du ha en god kommunikationsförmåga och lockas av att hålla presentationer i olika forum. Givetvis delar du våra värderingar respekt, ansvarstagande och mod och lever efter dessa i ditt dagliga arbete.

Placering
Tjänsten är placerad på avdelning Innovationsledning i vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56 i centrala Stockholm.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning. Vi önskar att du börjar så snart som möjligt (med hänsyn till eventuell uppsägningstid).

Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova investerar cirka tre miljarder kronor varje år och har cirka 200 medarbetare med kontor i Stockholm och Bryssel.

Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå det målet ger vi dig bland annat goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Här eftersträvar vi en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande här.

Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Ylva Strander via ylva.strander@vinnova.se.

Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.

Fackliga kontaktpersoner
Företrädare för SACO är Birgitta Boman, telefon 08 473 3017 och för ST är det Per Norman, telefon 08 473 3173.

Ansökan
Skicka din ansökan till oss via vår rekryteringsportal senast 2018-08-28.