Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationer för en minskad elanvändning

Lösningar som snabbt bidrar till minskad eller flyttad elanvändning i Sverige. En gemensam satsning från Energimyndigheten och Vinnova.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Denna satsning söker nya lösningar som bidrar till att minska elanvändning och flytta den till rätt tider på dygnet så att elsystemet kan avlastas, där en första lösning är redo inom 6–12 månader.

Vem kan söka?

Juridiska personer, till exempel företag, ideell sektor, offentlig sektor. Endast en ansökan per aktör kommer att bedömas. Ansökan ska inkludera en behovsägare som projektpart.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka maximalt 500 000 kronor per projekt.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Erik Borälv

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 22

  Jenny Johansson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 13

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2022-02811

  Statistik för sidan