Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Språngbräda till framtidens metalliska material - Steg 1

Detta är utlysning nummer 16 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Utlysningen ”Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 1” är den första av två utlysningar som syftar till att svensk metall- och verkstadsindustri ska ta plats i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten genom nu framväxande teknologier och nya angreppssätt. Utlysningen erbjuder stöd till genomförbarhetsstudier för att operationalisera idéer, bygga konsortier och ta fram en fullständig plan för att genomföra idén i den kommande utlysningen gällande Steg 2. Genomförbarhetsstudie i Steg 1 kommer inte att vara ett krav för att ansöka i utlysningen gällande Steg 2.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudier med fokus på att operationalisera idéer kring hur framväxande tekniker och metoder skulle kunna tillämpas inom eller med hjälp av innovationsområdet Metalliska material. Syftet är att bereda genomförbara forsknings- och utvecklingsprojekt samt bygga konsortier för att kunna genomföra dessa projekt.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av minst två projektparter varav minst ett svenskt företag. Därutöver universitet, högskolor, forskningsinstitut, utländska företag och andra relevanta aktörer (juridiska personer). Utländska organisationer utan filial eller driftsställe i Sverige är välkomna som deltagare i projekten men kan inte få bidrag från Vinnova.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens budget är preliminärt satt till 9 miljoner kronor. Maximalt bidrag till ett projekt är 1 miljon kronor. Minsta total projektbudget är 500 000 kronor, varav högst 400 000 kronor kan utgöras av bidrag från Vinnova. För högre bidragsbelopp än 400 000 kronor krävs att den del av bidraget som överstiger 400 000 kronor matchas med egen finansiering som uppgår till ett lika stort belopp.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Diarienummer 2020-05115

  Statistik för sidan