Viable cities:

Viable Cities: Klimatneutrala städer 2030

Stängde 28 mars 2019

Med detta erbjudande vill vi stötta städer som arbetar långsiktigt och strategiskt för att uppnå klimatneutralitet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt för att ta fram teknik, processer, affärsmodeller, styrformer och regelverk som kan resultera i piloter, prototyper eller motsvarande insatser som kan göra städer klimatneutrala.

Vem kan söka?

Minst tre parter ska stå bakom varje ansökan, till exempel företag, universitet, högskolor, offentliga aktörer, idéburna organisationer och branschorganisationer. Huvudsökanden ska vara en stad/kommun och minst en part ska vara universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Hur mycket kan ni söka?

Budgeten för detta erbjudande är ca 25 miljoner kronor. Samfinansiering ska uppgå till 50 procent för projektet som helhet.

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysningen riktar sig till projekt som fokuserar på städer/kommuner som vill ta täten, och tillsammans med andra städer påskynda omställningen till att bli klimatneutrala.

Arbetet ska inriktas på att leverera följande resultat:

 • Ett etablerat innovationsteam med mandat och förmåga att påskynda omställningen till den klimatneutrala staden år 2030 utifrån stadens specifika utmaningar.
 • En preciserad målbild och en agil handlingsplan för att påskynda omställningen till 2030.
 • En kartläggning av stadens behov av forskning och innovation, liksom insatser för livslångt lärande i relation till centrala befintliga strategier och insatser, för att påskynda omställningen. Inriktningen på innovation och lärande kan röra såväl teknik som processer, affärsmodeller, styrformer och regelverk.
 • Genomförda och utvärderade piloter, prototyper eller motsvarande insatser som förmår katalysera verklig förändring.

Viktiga datum

 • Ansök via Energimyndigheten

  På länken nedan kommer ni till Energimyndigheten där ni fyller i ansökan. 

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Thomas Bergendorff

  Kontaktperson på Vinnova

  08-473 30 07

  Kajsa-Stina Benulic

  Utlysningsansvarig på Energimyndigheten

  016-542 06 08

  Emina Pasic

  Kontaktperson på Energimyndigheten

  016-544 21 89

  Diarienummer 2018-04676

  Statistik för sidan